rodzice: Ruby Xandrina i Gary Uczniowski Kaprys z Rottlandu

Urodzone: 10.07.2013 r.
fibi
fiona
fibi i fiona
fredka i fiona
maluchy